Οι νέοι βρίσκονται κοντά μας και κοσμούν το ψηφοδέλτιο μας!

Εμπειρία ➕ Αυθορμητισμός 🟰 Απαραίτητα Συστατικά Επιτυχίας 😉

Οι νέοι 🧑‍🤝‍🧑 βρίσκονται κοντά μας και κοσμούν το ψηφοδέλτιο μας!

Σας ευχαριστούμε 🫶 από καρδιάς.

Με ❤️ για τον Κορυδαλλό

8 Οκτώβρη, Ψηφίζω για την Αλλαγή στην πόλη μου 🗳️

Δεν μένω στα ίδια, δεν αρκούμαι στα απαραίτητα.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ο Στέφανος Χρήστου ανταποκρινόμενος στην “νέα εποχή των πραγμάτων”, έθεσε τον εαυτό του επικεφαλής μιας ενωτικής παράταξης που βρίσκεται πέραν από προτιμήσεις κομμάτων, τον Σύγχρονο Ανθρώπινο Κορυδαλλό, ξανά