Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνδυασμό “Σύγχρονος Ανθρώπινος Κορυδαλλός”, για να μας αναφέρετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο email: problems@korydallosinexizoume.gr