Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνδυασμό “Σύγχρονος Ανθρώπινος Κορυδαλλός”, για να μας αναφέρετε τις προτάσεις σας για τον Κορυδαλλό στο email: protaseis@korydallosinexizoume.gr