Προσφυγή κατά παράνομων και αντισυνταγματικών αποφάσεων

Μετά την έκδοση της  υπ’ αριθμ. 2377/2022 καθοριστικής απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, άσκησα ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής την παρακάτω προσφυγή:

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσφυγή

Επειδή μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων κρίνονται παράνομες ως αντισυνταγματικές, για αυτό με την παρούσα προσβάλω τις υπ΄αριθμόν 383/2022, 398/2022, 368/2022, 374/2022, 384/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Κορυδαλλού, η οποία ούτως η αλλιώς λειτουργεί αντισυνταγματικά από το 2019. Και ζητώ την ακύρωσή τους ως μη νόμιμες και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να παράγουν νόμιμα αποτελέσματα.

Ο προσφεύγων

Στέφανος Χρήστου

Η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη άμεσα να θεραπεύσει αυτήν την εκκρεμότητα, αφού συμμορφωθεί με την παραπάνω απόφαση και να νομοθετήσει υπέρ της νόμιμης συνθέσεως των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας Ζωής.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ο Στέφανος Χρήστου ανταποκρινόμενος στην “νέα εποχή των πραγμάτων”, έθεσε τον εαυτό του επικεφαλής μιας ενωτικής παράταξης που βρίσκεται πέραν από προτιμήσεις κομμάτων, τον Σύγχρονο Ανθρώπινο Κορυδαλλό, ξανά